Klub „IMPULS”

KLUB „IMPULS”
Gdańsk ul. Lelewela 17,
tel. 58 341-80-67, 58 341-80-37

 

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA DLA  PAŃ 50+

poniedziałki  godz . 8:30 , 9:40 , 17:00, 18:10

środa  godz. 8:30, 9:40

czwartki  godz. 17:00

piątki godz. 8:30, 9:40


Zajęcia dla członków Spółdzielni są bezpłatne.
Dla osób spoza Spółdzielni są odpłatne.
Karnet na 4 wejścia – 44,00 zł