Zarząd Spółdzielni

1. Uchwała Nr 4/17 z dnia 4.01.2017 r.
2. Uchwała Nr 68/16 z dnia 24.02.2016 r.