Aktualności

U W A G A   
M I E S Z K A Ń C Y

 

          Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrzeszcz” informuje, że w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, informujemy, że nasze biura będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować do nas  drogą mailową lub telefonicznie.   

 

Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni: www.lwsm-wrzeszcz.pl

 

         Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Finansów wydał Rozporządzenie przedłużające o 3 miesiące obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. W związku z powyższym LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku informuje, że przewidywane Walne Zgromadzenie odbędzie się we wrześniu br.

 

 

 

Informacja GUS

LIST POLUSTRACYJNY

Klauzula informacyjna

Internetowa Obsługa Klienta