Rada Nadzorcza

1.

Jagiełłowicz Marek Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Siłakowski Wojciech Zastępca Przewodniczącego, Członek Komisji Rewizyjnej

3.

Rogalska Katarzyna Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Kondratiuk Bożena Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Turska Mirosława Członek Komisji Rewizyjnej
6. Dombrowski Marian Członek Komisji Technicznej
7. Kroemer Rafał Członek Komisji Rewizyjnej
8. Majewski Jan Przewodniczący Komisji Technicznej
9. Borkowski Wojciech Członek Komisji Technicznej
10. Zbieć Daniel Członek Komisji Technicznej
11. Kęprowski Michał Przewodniczący Komisji Statutowej
12. Nowak Grażyna Członek Komisji Statutowej
13. Gulczyńska Katarzyna Członek Komisji Statutowej
14. Szot Marek Członek Komisji Statutowej