Rada Nadzorcza

1. Murczkiewicz Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jagiełłowicz Marek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Rogalska Katarzyna Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Kondratiuk Bożena Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Turska Mirosława Członek Komisji Rewizyjnej
6. Dombrowski Marian Członek Komisji Rewizyjnej
7. Kroemer Rafał Członek Komisji Rewizyjnej
8. Majewski Jan Przewodniczący Komisji Technicznej
9. Siłakowski Wojciech Członek Komisji Technicznej
10. Borkowski Wojciech Członek Komisji Technicznej
11. Zbieć Daniel Członek Komisji Technicznej
12. Kęprowski Michał Przewodniczący Komisji Statutowej
13. Nowak Grażyna Członek Komisji Statutowej
14. Gulczyńska Katarzyna Członek Komisji Statutowej
15. Szot Marek Członek Komisji Statutowej