Zarząd Spółdzielni

Zastępca Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych mgr inż. Mirosław Murczkiewicz