Zarząd Spółdzielni

1. Prezes Zarządu Główny Księgowy mgr Barbara Wireńska
2. Członek Zarządu mgr inż. Mirosław Murczkiewicz