Zarząd Spółdzielni

1. Prezes Zarządu Spółdzielni mgr inż. Andrzej Complak
2. Zastępca Prezesa ds. ekonomiczno – finansowych mgr Barbara Wireńska