Zarząd Spółdzielni

1. Prezes Zarządu Główny Księgowy mgr Barbara Wireńska
2. Zastępca Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych mgr inż. Mirosław Murczkiewicz