Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu mgr Dariusz Świdowski
    Członek Zarządu  Tomasz Piotrowski