Aktualności

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 25.09.2023 r. do 20.06.2023 r.

3. Wykaz uchwał Rady za 2023 r.

4. Wykaz uchwał Rady za 2024 r.

5. Sprawozdanie Zarządu za 2023 r.

6. Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia

7.Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

7.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 r.

7.2 Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2023 r.

8. Projekty uchwał

9. Druk pełnomocnictwa

INFORMACJA O OSTATNIM TERMINIE WYMIANY WODOMIERZY

PRZEGLĄDY 5 LAT

 

Nr. konta podstawowego Spółdzielni w BANKU Millenium: 79116022020000000065738222

Internetowa Obsługa Klienta

Uzasadnienie podwyżek

 

Harmonogram wymiany wodomierzy

Dyżury członków Rady Nadzorczej.

 

INFORMACJA O BEZPŁATNEJ USŁUDZE ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO I O DUŻYCH GABARYTACH BEZPOŚREDNIO Z MIESZKAŃ

Klauzula informacyjna

Internetowa Obsługa Klienta