Aktualności

U W A G A   
M I E S Z K A Ń C Y

       LWSM “Wrzeszcz” w Gdańsku informuje, że od dnia 15 czerwca br. w pilnych sprawach możliwa będzie obsługa bezpośrednia. Interesanci przyjmowani będą jednak w umówionych telefonicznie terminach  godz. od 10.00 do 14.00 (od poniedziałku do czwartku).                                              

Obsługa realizowana będzie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

 

      Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Finansów wydał Rozporządzenie przedłużające o 3 miesiące obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. W związku z powyższym LWSM “Wrzeszcz” w Gdańsku informuje, że przewidywane Walne Zgromadzenie odbędzie się we wrześniu br.

 

 

 

Informacja GUS

LIST POLUSTRACYJNY

Klauzula informacyjna

Internetowa Obsługa Klienta