E-mail

Zarząd zarzad@lwsm-wrzeszcz.pl
Główny Księgowy glowny.ksiegowy@lwsm-wrzeszcz.pl
Prezes Techniczny prezes.techniczny@lwsm-wrzeszcz.pl
Sekretariat sekretariat@lwsm-wrzeszcz.pl
Członkowski czlonkowski@lwsm-wrzeszcz.pl
Techniczny techniczny@lwsm-wrzeszcz.pl
Kierownik Eksploatacji kierownik.eksploatacji@lwsm-wrzeszcz.pl
Eksploatacyjny eksploatacja@lwsm-wrzeszcz.pl
Rada Nadzorcza rada@lwsm-wrzeszcz.pl
Organizacyjny kadry@lwsm-wrzeszcz.pl
Księgowość finanse@lwsm-wrzeszcz.pl
Windykacja windykacja@lwsm-wrzeszcz.pl
Awarie Wrzeszcz Górny aowg@lwsm-wrzeszcz.pl
Awarie Wrzeszcz Dolny aowg@lwsm-wrzeszcz.pl
Awarie Niedźwiednik aon@lwsm-wrzeszcz.pl
Administracja Wrzeszcz Dolny aowd@lwsm-wrzeszcz.pl
Inspektor ochrony danych iod@lwsm-wrzeszcz.pl