Tablica informacyjna

Godziny pracy Spółdzielni:

poniedziałki
od wtorku do czwartku
piątek

7:30 – 17:00
7:30 – 15:30
7:30 – 14:00

Zarząd Spółdzielni, ul. Lelewela 17

Prezes Zarządu Spółdzielni

Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych

poniedziałek 13:00-14:00

Termin spotkania należy uzgadniać telefonicznie z sekretariatem Spółdzielni

Sekretariat Spółdzielni

w godzinach pracy Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Dyżur członka Rady w poniedziałki w godz. od 16.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przyul. Lelewela 17.

Dział członkowsko-mieszkaniowy

od poniedziałku do czwartku
w godzinach pracy Spółdzielni

Dział finansowo-księgowy (czynsze, windykacja)

od poniedziałku do czwartku
w godzinach pracy Spółdzielni

Dział techniczny Kierownik działu technicznego

od poniedziałku do czwartku
w godzinach pracy Spółdzielni

Dział eksploatacji Kierownik działu eksploatacji

od poniedziałku do czwartku
w godzinach pracy Spółdzielni

Administrator Osiedla “Wrzeszcz Dolny”

w godzinach pracy Spółdzielni

Administracja Osiedla “WRZESZCZ GÓRNY”, ul. Batorego 39,
tel. 58 341-95-33, 602-255-779

Administrator

w godzinach pracy Spółdzielni

Inspektor nadzoru

od poniedziałku do czwartku
w godzinach pracy Spółdzielni

Administracja Osiedla “NIEDŹWIEDNIK”, ul. Góralska 9 B/1,
tel. 58 347-74-48, 602-255-063

Administrator

w godzinach pracy Spółdzielni

Inspektor nadzoru

od poniedziałku do czwartku
w godzinach pracy Spółdzielni

AWARIE
WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE, CIEPŁOWNICZE,
GAZOWE I ELEKTRYCZNE
należy zgłaszać:

W godzinach pracy Spółdzielni do
:- Administracji Osiedla „Wrzeszcz Górny” ul. Batorego 39(z terenu Wrzeszcza Dolnego i Górnego)
– Administracji Osiedla „Niedźwiednik” ul. Góralska 9 B/1(z terenu Niedźwiednika)
Po godzinach pracy Spółdzielni do POGOTOWIA LOKATORSKIEGO