Zabezpieczone: Zarząd Spółdzielni

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Hasło dostępu do odbioru w sekretariacie.
Osoby posiadające adresy mailowe do korespondencji, otrzymają hasło drogą mailową.