Regulamin przetargów

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty budowlano – remontowe i eksploatacyjne w zasobach LWSM Wrzeszcz
1. Regulamin udzielania zamówień