Działalność kulturalna

KLUB „GAWRA”

Gdańsk  ul. Trawki 7, tel. 58 347-79-00, 530-931-631

KLUB „IMPULS”

Gdańsk ul. Lelewela 17, tel. 58 341-80-67, 58 341-80-37

Zapraszają:

 

 

 

                                               DZIECI W WIEKU OD 6-12 LAT

                                                          NA BEZPŁATNE

                                                   ZAJĘCIA PLASTYCZNE

                                        DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

Prace plastyczne są najbardziej rozpowszechnioną formą twórczości dziecięcej.  Rozwijają wyobraźnię, wrażliwość i spostrzegawczość dziecka.  Stosowanie różnorodnych technik plastycznych: malowanie, rysowanie, wycinanie, modelowanie, itp.  wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną i pobudza do twórczego działania.

 

Zapisy do Klubu „Gawra” tel. 58 347-79-00 lub 530-931-631 

Zapisy do Klubu „Impuls” tel. 58 341-80-37 lub 58 341-80-67 wew.35 lub 44