Klub “GAWRA”

KLUB „GAWRA”
Gdańsk ul. Trawki 7,
tel. 782-699-713

 

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA DLA  PAŃ 50+

 

Poniedziałek godz. 1830

Czwartek godz. 8.40

Zajęcia dla czlonków Spółdzielni są bezpłatne.Dla osób spoza spółdzielni odpłatne.Karnet 4 wejścia 44zł.