Rada Nadzorcza

Uchwała Nr 19/24 w sprawie: przedłużenia okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu przez wyznaczonego Członka Rady Nadzorczej
Uchwała Nr 18/24 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok
Uchwała Nr 17/24 w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane – remontowe i eksploatacyjne
Uchwała Nr 16/24 w sprawie: uchwalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych
Załącznik do Uchwały Nr 16/24 w sprawie: uchwalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych
Uchwała Nr 15/24 w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu
Uchwała Nr 14/24 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2024 rok.
Uchwała Nr 13/24 w sprawie: przyznania premii za 2023 rok dla Z-cy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych.
Uchwała Nr 12/24 w sprawie: przyznania Prezesowi Zarządu miesięcznego limitu kilometrów na
używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na
2024 rok
Uchwała Nr 11/24 w sprawie: uchwalenia zmiany do Uchwały nr 8/24 z dnia 15.01.2024 r.
Uchwała Nr 10/24 w sprawie: uchwalenia zmiany do uchwały nr 12/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku
Załącznik do Uchwały Nr 10/24 w sprawie: uchwalenia zmiany do uchwały nr 12/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku
Uchwała Nr 9/24 w sprawie: potwierdzenia cofnięcia wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Uchwała Nr 8/24 w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów.
Uchwała Nr 7/24 w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla wyznaczonego członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
Uchwała Nr 6/24 w sprawie: przedłużenia okresu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez wyznaczonego członka Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr 5/24 w sprawie: zawarcia umowy o pracę z Panem Dariuszem Świdowskim na stanowisko Prezesa Zarządu
Uchwała Nr 4/24 w sprawie: określenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
Uchwała Nr 3/24 w sprawie:uchwalenia Regulaminu Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” oraz zakresu obowiązków Prezesa Zarządu.
Załącznik do Uchwały Nr 3/24 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” oraz zakresu obowiązków Prezesa Zarządu.
Uchwała Nr 2/24 w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia za badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 i 2024 rok.
Uchwała Nr 1/24 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni
Załącznik do Uchwały Nr 1/24 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni
Uchwała Nr 18/23 w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 i 2024 rok.
Uchwała Nr 17/23 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2024 rok.
Załącznik do Uchwały Nr 17/23 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2024 rok.
Uchwała Nr 16/23 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 18/22
Uchwała Nr 15/23 w sprawie:ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody obowiązujących od 01.12.2023 r.
Uchwała Nr 14/23 w sprawie:uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2024 rok.
Uchwała Nr 13/23 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku”
Uchwała Nr 12/23 w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu
Uchwała Nr 11/23 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Załącznik do Uchwały Nr 11/23 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Uchwała Nr 10/23 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych
Uchwała Nr 9/23 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych
Załącznik do Uchwały Nr 9/23 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych
Informacja w sprawie zmiany opłat zależnych
Uchwała Nr 8/23 w sprawie: odbycia w całości Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 7/23 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego
Uchwała Nr 6/23 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody
Uchwała Nr 5/23 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 17/22
Załacznik do Uchwały Nr 5/23 w
Uchwała Nr 4/23 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2023 rok
Uchwała Nr 3/23 w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów
Uchwała Nr 2/23 w sprawie: : uchwalenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
Załącznik do Uchwały Nr 2/23 w sprawie: : uchwalenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
Uchwała Nr 1/23 w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej
Uchwała Nr 19/22 w sprawie: uuchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 18/22 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2023 rok
Załącznik do Uchwały Nr 18/22 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2023 rok
Uchwała Nr 17/22 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Załacznik do Uchwały Nr 17/22 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Uchwała Nr 16/22 w sprawie: uchwalenia „Zasad rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej dla budynków wyposażonych w podzielniki
Załacznik do Uchwały Nr 16/22 w sprawie:uchwalenia „Zasad rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej dla budynków wyposażonych w podzielniki
Uchwała Nr 15/22 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Załącznik do Uchwały Nr 15/22 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Uchwała Nr 14/22 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody
Uchwała Nr 13/22 w sprawie: uustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych
Załącznik do Uchwały Nr 13/22 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych
Uchwała Nr 12/22 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2023 rok
Uchwała Nr 11/22 w sprawie:wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 23/21 z 23 sierpnia 2022
Załącznik do Uchwały Nr 11/22 w sprawie:wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 23/21 z 23 sierpnia 2022
Uchwała Nr 10/22 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021
Załącznik do Uchwały Nr 10/22 : Bilans 2021
Załącznik do Uchwały Nr 10/22 : Sprawozdanie biegłego rewidenta 2021
Załącznik do Uchwały Nr 10/22 : Rachunek przepływów pieniężnych 2021
Załącznik do Uchwały Nr 10/22 : Dodatkowe informacje i objaśnienia 2021
Załącznik do Uchwały Nr 10/22 : Rachunek zysków i strat 2021
Załącznik do Uchwały Nr 10/22 :Zestawienie zmian w kapitale własnym
Uchwała Nr 9/22 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 8/22 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 7/22 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 6/22 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr 18/21
Załącznik do Uchwały Nr 6/22 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr 18/21
Uchwała Nr 5/22 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2022 rok
Uchwała Nr 4/22 w sprawie:: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów
Uchwała Nr 3/22 w sprawie:: uchwalenia Regulaminu Zarządu
Uchwała Nr 2/22 w sprawie:: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 1/22 w sprawie:wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 22/21
Załącznik do Uchwały Nr 1/22 w sprawie:wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 22/21
Uchwała Nr 25/21 w sprawie: rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwały Zarządu nr 223/21i
Uchwała Nr 24/21 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Uchwała Nr 23/21 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2022 rok
Załącznik do Uchwały Nr 23/21 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2022 rok
Uchwała Nr 22/21 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Załącznik do Uchwały Nr 22/21 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Uchwała Nr 21/21 w sprawie:uchwalenia Zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody
Załącznik do Uchwały Nr 21/21 w sprawie:uchwalenia Zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody
Uchwała Nr 20/21 w sprawie:uchwalenia Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców
Załącznik do Uchwały Nr 20/21 w sprawie:uchwalenia Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców
Uchwała Nr 19/21 w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 i 2022 rok.
Załacznik do Uchwały Nr 18/21 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni
Uchwała Nr 17/21 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2022 rok
Uchwała Nr 16/21 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
Uchwała Nr 15/21 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/20
Załacznik do Uchwały Nr 15/21 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/20
Uchwała Nr 14/21 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok
Załącznik do Uchwały Nr 14/21 : Bilans 2020 rok
Załącznik do Uchwały Nr 14/21 : Sprawozdanie biegłego rewidenta
Załącznik do Uchwały Nr 14/21 : Rachunek przepływów pieniężnych 2020 rok
Załącznik do Uchwały Nr 14/21 : Dodatkowe informacje i objaśnienia 2020
Załącznik do Uchwały Nr 14/21 : Rachunek zysków i strat 2020 rok
Załącznik do Uchwały Nr 14/21 :Zestawienie zmian w kapitale własnym
Uchwała Nr 13/21 w sprawie: uchwalenia Zasad użytkowania parkingu i miejsc parkingowych na działce o nr 2/6 przy ul. Góralskiej w Gdańsku
Uchwała Nr 12/21 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Komisji Statutowej Rady Nadzorczej
Uchwała Nr 11/21 w sprawie: uchwalenia Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców
Uchwała Nr 10/21 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu
Uchwała Nr 9/21 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu
Uchwała Nr 8/21 w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów
Uchwała Nr 7/21 w sprawie: uchylenia Regulaminu przyjmowania w poczet członków
Uchwała Nr 6/21 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2021 rok
Uchwała Nr 5/21 w sprawie: uchylenia Regulaminu Komisji Specjalnej Rady Nadzorcze
Uchwała Nr 4/21 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 9/20
Załącznik do uchwały nr 4/21 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 9/20
Uchwała Nr 3/21 w sprawie:wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej podjętej w sprawie wymiany stolarki
Uchwała Nr 2/21 w sprawie: uchylenia Regulaminu działania Komisji Społecznej
Uchwała Nr 1/21 w sprawie: zawarcia umowy o pracę z panem Mirosławem Murczkiewiczem na stanowisku Z-cy Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych
Uchwała Nr 16/20 w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 15/20 w sprawie:ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych
i garaży
Załącznik do Uchwały Nr 15/20 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych
i garaży
Uchwała Nr 14/20 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Uchwała Nr 13/20 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2021 rok
Załącznik do Uchwały Nr 13/20 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2021 rok
Uchwała Nr 12/20 w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu
Uchwała Nr 11/20 w sprawie: powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i zmiany stanowiska pracy członka
Zarządu
Uchwała Nr 10/20 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody
Uchwała Nr 9/20 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni
Załącznik do Uchwały Nr 9/20 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni
Uchwała Nr 8/20 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2021 rok
Uchwała Nr 7/20 w sprawie: uchwalenia Zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali
Uchwała Nr 6/20 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/19
Zalacznik do Uchwały Nr 6/20 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/19
Uchwała Nr 5/20 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok
Załącznik do Uchwały Nr 5/20 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok
Uchwała Nr 4/20 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/19
Uchwała Nr 3/20 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2020 rok
Załącznik do Uchwały Nr 2/20 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 8/19
Uchwała Nr 1/20 w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej
Uchwała Nr 17/19 w sprawie: uchwalenia Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia wody
Uchwała Nr 16/19 w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 15/19 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Załącznik do uchwały Nr 15/19 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Uchwała Nr 14/19 w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni
Uchwała Nr 13/19 w sprawie:uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2020 rok
Załącznik do uchwały Nr 13/19 w sprawie:uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2020 rok
Uchwała Nr 12/19 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 11/19 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 10/19 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 9/19 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody
Uchwała Nr 8/19 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni
Załącznik do Uchwały Nr 8/19 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni
Uchwała Nr 7/19 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2020 rok
Uchwała Nr 6/19 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 22/18
Załącznik do Uchwały Nr 6/19 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 22/18
Uchwała Nr 5/19 w sprawie: zatwierdzenia ceny zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu
Uchwała Nr 4/19 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
Uchwała Nr 3/19 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok
Uchwała Nr 2/19 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2019 rok
Uchwała Nr 1/19 w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
i do Grup Członkowskich na rok 2019
Uchwała Nr 22/18 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2019 rok
Załącznik do uchwały Nr 22/18
Uchwała Nr 21/18 w sprawie: nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Załącznik do uchwały Nr 21/18 w sprawie: nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Uchwała Nr 20/18 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Załącznik do uchwały Nr 20/18 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Uchwała Nr 19/18 w sprawie: rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym
Uchwała Nr 18/18 w sprawie: uchwalenia Zasad montażu wodomierzy
Uchwała Nr 17/18 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 16/18 w sprawie: ustalenia zasad pokrywania kosztów związanych z wymianą wodomierzy
Uchwała Nr 15/18 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 16/17
Załącznik do uchwały Nr 15/18 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 16/17
Uchwała Nr 14/18 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody obowiązujących od 01.10.2018r.
Uchwała Nr 13/18 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni
Uchwała Nr 12/18 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2019 rok
Uchwała Nr 11/18 w sprawie: zatwierdzenia ceny wywoławczej i wysokości wadium
Uchwała Nr 10/18 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni
Uchwała Nr 9/18 w sprawie: rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwały Zarządu nr 7/18
Uchwała Nr 8/18 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2018 rok
Uchwała Nr 7/18 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 18/17
Uchwała Nr 6/18 w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiących działki nr 11/2, 11/3 obręb 39
Uchwała Nr 5/18 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej
Uchwała Nr 4/18 w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
i do Grup Członkowskich
Uchwała Nr 3/18 w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów
Uchwała Nr 2/18 w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego
Uchwała Nr 1/18 w sprawie:uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 15/17
Uchwała Nr 21/17 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Załącznik do uchwały Nr 21/17 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych
Uchwała Nr 20/17 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Uchwała Nr 19/17 w sprawie: Zasad rozliczania energii elektrycznej i gazu zbiorczego
Uchwała Nr 18/17 w sprawie: Zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania
Uchwała Nr 17/17 w sprawie: Zasad naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat
Uchwała Nr 16/17 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2018 rok
Załącznik do Uchwały Nr 16/17 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2018 rok
Uchwała Nr 14/17 w sprawie: zawarcia umowy o pracę z Panem Andrzejem Complakiem na stanowisku Prezesa Spółdzielni
Uchwała Nr 13/17 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/16
Uchwała Nr 12/17 w sprawie: uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami
Uchwała Nr 11/17 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych
Uchwała Nr 10/17 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych
Uchwała Nr 9/17 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2018 rok
Uchwała Nr 8/17 w sprawie: rozpatrzenia pisma złożonego przez Prezesa Zarządu Spółdzielni
Uchwała Nr 7/17 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/16
Uchwała Nr 6/17 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
Uchwała Nr 5/17 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała Nr 4/17 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok
Uchwała Nr 3/17 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2017 rok
Uchwała Nr 2/17 w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu
kilometrów
Uchwała Nr 1/17 w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej
Uchwała Nr 25/16 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2017 rok
Załącznik do uchwały Nr 25/16 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2017 rok
Uchwała Nr 24/16 w sprawie:ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni
Uchwała Nr 23/16 w sprawie:uchwalenia Zasad użytkowania parkingu i miejsc parkingowych przy ul. Leśny Stok 4
Uchwała Nr 22/16 w sprawie:uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
i do Grup Członkowskich na rok 2017
Uchwała Nr 21/16 w sprawie:uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Uchwała Nr 20/16 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zarządu
Uchwała Nr 19/16 w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego
Uchwała Nr 18/16 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 17/16 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 14/07
Uchwała Nr 16/16 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody
Uchwała Nr 15/16 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych
Uchwała Nr 14/16 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2017 rok
Uchwała Nr 13/16 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/15 z 15 grudnia 2015 r
Uchwała Nr 12/16 w sprawie: udzielenia upoważnienia spółce EDF Polska S.A
Uchwała Nr 11/16 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 26/15 z 15 grudnia 2015
Uchwała Nr 10/16 w sprawie: zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu
Uchwała Nr 9/16 w sprawie: zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu
Uchwała Nr 8/16 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie porządku domowego i współżycia mieszkańców
Uchwała Nr 7/16 w sprawie: uchylenia Regulaminu przydziału, używania i zwalniania garaży w Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
Uchwała Nr 6/16 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok
Uchwała Nr 5/16 w sprawie: uchwalenia Zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali
Uchwała Nr 4/16 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2016 rok
Uchwała Nr 3/16 w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
i do Grup Członkowskich na rok 2016
Uchwała Nr 2/16 w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów
Uchwała Nr 1/16 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2016 rok
Uchwała Nr 26/15 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2016 rok
Załącznik do uchwały Nr 26/15 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2016 rok
Uchwała Nr 25/15 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za lokale mieszkalne i garaże
Załącznik do uchwały Nr 25/15 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za lokale mieszkalne i garaże
Uchwała Nr 24/15 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 24/14
Uchwała Nr 23/15 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Uchwała Nr 22/15 w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni
Uchwała Nr 20/15 w sprawie: przyjęcia do realizacji wniosków przedstawionych przez Komisję ds. restrukturyzacji
Uchwała Nr 19/15 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 18/15 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 17/15 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 15/15 w sprawie:ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży
Uchwała Nr 14/15 w sprawie:ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody obowiązujących od 01.10.2015r.
Uchwała Nr 13/15 w sprawie: : rozpatrzenia pisma złożonego przez Z – cę Prezesa ds. Finansowo – Ekonomicznych, Głównego Księgowego dotyczącego rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Uchwała Nr 12/15 w sprawie:uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlano – remontowe i eksploatacyjne
Uchwała Nr 11/15 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 22/14
Uchwała Nr 10/15 w sprawie: zatwierdzenia ceny wywoławczej i wysokości wadium
Uchwała Nr 9/15 w sprawie:przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok
Uchwała Nr 8/15 w sprawie: zatwierdzenia ceny wywoławczej i wysokości wadium
Uchwała Nr 7/15 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 6/15 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 5/15 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 4/15 w sprawie:uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 3/15 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2015 rok
Uchwała Nr 2/15 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni.
Uchwała Nr 1/15 w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na 2015r.
Uchwała Nr 26/14 w sprawie: umów zawieranych przez Zarząd Spółdzielni posiadających klauzulę poufności
Uchwała Nr 25/14 w sprawie:opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży
Załącznik do Uchwały Nr 25/14
Uchwała Nr 24/14 w sprawie: uchwalenia planu gospodarczego i jego finansowania na 2015 rok
Załącznik do Uchwały 24/14
Uchwała Nr 23/14 w sprawie:zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.
Uchwała Nr 22/14 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2015 rok.
Uchwała Nr 21/14 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/13 z 29 stycznia 2013 r.
Uchwała Nr 20/14 w sprawie: uchwalenia Zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w zasobach LWSM „Wrzeszcz”
Uchwała Nr 19/14 w sprawie: zatwierdzenia ceny wywoławczej i wysokości wadium
Uchwała Nr 18/14 w sprawie: wszczęcia egzekucji z nieruchomości lokalowej, w drodze licytacji
Uchwała Nr 17/14 w sprawie: zatwierdzenia ceny wywoławczej i wysokości wadium
Uchwała Nr 16/14 w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody
Uchwała Nr 15/14 w sprawie: uchwalenia „Zasad rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM „Wrzeszcz”
Uchwała Nr 14/14 w sprawie: uchwalenia Zasad rozliczania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników garaży
Uchwała Nr 13/14 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 33/11
Uchwała Nr 12/14 w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
Uchwała Nr 11/14 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok
Załącznik do Uchwały Nr 11/14: Wprowadzenie
Załącznik do Uchwały Nr 11/14: Bilans
Załącznik do Uchwały Nr 11/14: Rachunek zysków i strat
Załącznik do Uchwały Nr 11/14: Dodatkowe informacje i objaśnienia
Załącznik do Uchwały Nr 11/14: Rozliczenie zmian w aktywach
Załącznik do Uchwały Nr 11/14: Grunty w zarządzie
Załącznik do Uchwały Nr 11/14: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.pdf
Załącznik do Uchwały Nr 11/14: Rachunek przepływów pieniężnych
Uchwała Nr 10/14 w sprawie: uchwalenia Zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku
Uchwała Nr 9/14 w sprawie: uchwalenia Zasad rozliczania energii elektrycznej i gazu zbiorczego w zasobach Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku
Uchwała Nr 8/14 w sprawie: wniosku do Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku o wystąpienie do Sądu
Uchwała Nr 7/14 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 6/13 z dnia 26 lutego 2013r.
Uchwała Nr 6/14 w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży
Uchwała Nr 5/14 w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2014 rok
Uchwała Nr 3/14 i 4/14 w sprawie:przyznania Członkom Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2014 rok
Uchwała Nr 2/14 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2014 rok
Załącznik do uchwały Nr 2/14 w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2014 rok
Uchwała Nr 1/14 w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: upoważnienia Zarządu LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku do określenia w umowach najmu lokali mieszkalnych warunków sprzedaży najemcom – osobom fizycznym
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych
i garaży
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych
i garaży
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: uchwalenia planu finansowego Spółdzielni na 2014 rok.
Załącznik: Plan finansowy 2014 rok.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni.
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: określenia ceny, za jaką zostanie wystawiony na sprzedaż lokal użytkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej 92/98 ustalenia terminu ogłoszenia przetargu i okresu, w którym będą zbierane oferty.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
i do Grup Członkowskich na rok 2014
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: uchwalenia Regulaminu działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: określenia ceny, za jaką zostanie wystawiony na sprzedaż lokal użytkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe przy ul. Grunwaldzkiej 92/98
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: przeznaczenia na sprzedaż na cele mieszkaniowe lokalu użytkowego położonego w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 92/98
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia zasad organizacyjno-finansowych sprzedaży lokali użytkowych przeznaczonych na cele mieszkalne.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży .
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie:wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/13 z 29 stycznia 2013 roku (Plan remontów na 2013)
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: uchwalenia Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania ustnego przetargu ograniczonego na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu w zasobach Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr 17/13 z 25 czerwca 2013 roku podjętej w sprawie ustalenia nowej stawki opłat za ochronę obiektu dla budynku Grunwaldzka 92/98
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia wysokości opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody obowiązujących od 01.10.2013r.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: ustalenia nowej stawki opłat za ochronę obiektu dla budynku Grunwaldzka 92/98
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: wniosku do Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku o wystąpienie do Sądu z powództwem przeciwko …………………………o przymusową sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego przy ul……………….., w drodze licytacji
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: uchwalenia Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 20/12
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: uchwalenia Zasad naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za używanie lokali mieszkalnych.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2013 rok
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich 2013
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia ceny wywoławczej i wysokości wadium lokalu przy ul. Leśna Góra 29
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 2013
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rzeczowego planu remontów na 2013 r,
Załacznik do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie rzeczowego planu remontów na 2013 r,
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie opłat i stawek 2013 r.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2013 r.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców w domach Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego 2013
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia stawek opłat 2013
Uchwała dot. wyboru firmy do badania bilansu 2012
Uchwała w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu
Uchwała nr 34/06;35/06;36/06
Uchwała nr 15/10; rozliczanie wody

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2013 r.