Walne Zgromadzenie

 Uchwały od nr 1 do 5 z 25.09.2023
 Uchwały od nr 1 do 10 z 15.06.2023
 Uchwały od nr 1 do 17 z 22.09.2022
 Uchwała nr 1/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 Uchwała nr 2/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 Uchwała nr 3/19 w zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej
 Uchwała nr 4/19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi
 Uchwała nr 5/19 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej
 Uchwała nr 6/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego
 Uchwała nr 7/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego
 Uchwała nr 8/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego
 Uchwała nr 9/19 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu: działek Nr 540 , Nr 541,854/1
  Poprawka do Uchwały nr 9/19 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu: działek Nr 540 , Nr 541,854/1
 Uchwała nr 10/19 w sprawie wznowienia prowadzenia Rejestru stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany
 Uchwała nr 11/19 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 34/11
 Uchwała nr 12/19 w sprawie dokonania przeglądów stanu izolacji instalacji c.o.
 Uchwała nr 13/19 w sprawie dokończenia ocieplenia stropów w piwnicach budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14 i 18/20
 Uchwała nr 14/19 w sprawie udzielenia i wywieszenia odpowiedzi na pisma mieszkańców budynków przy ul. Bolesława Chrobrego
 Uchwała nr 15/19 w sprawie wykonania dodatkowych dwóch stanowisk dla pojemników do segregacji śmieci przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14 i 18/20
 Uchwała nr 16/19 w sprawiewykonania furtek i bramy wjazdowej do terenu wokół budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14 i 18/20
 Uchwała nr 1/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 Uchwała nr 2/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017
 Uchwała nr 3/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 Uchwała nr 4/18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi
 Uchwała nr 5/18 w sprawie zatwierdzenia udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej
 Uchwała nr 6/18 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
 Uchwała nr 7/18 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 Uchwała nr 8/18 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 46 położonego w Gdańsku przy ul. Leśna
Góra 5A
 Uchwała nr 1/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 Uchwała nr 2/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016
 Uchwała nr 3/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej
 Uchwała nr 4/17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi
 Uchwała nr 5/17 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej
 Uchwała nr 6/17 w sprawie uchylenia uchwały nr 14/16 z dnia 09.06.2016r.
 Uchwała nr 1/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 Uchwała nr 2/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015
 Uchwała nr 3/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 Uchwała nr 4/16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi
 Uchwała nr 5/16 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej
 Uchwała nr 6-13/16 w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z
przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni
 Uchwała nr 14/16 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu: działki Nr 3/1
Poprawka Nr 1 do uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego
gruntu: działki Nr 3/1 o pow. 3326,00 m2
 Uchwała nr 1/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 Uchwała nr 2/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014
 Uchwała nr 3/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej
 Uchwała nr 4/15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi
 Uchwała nr 5/15 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej
 Uchwała nr 6/15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Wieśniakowi
 Uchwała nr 1/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 Uchwała nr 2/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013
 Uchwała nr 3/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej
 Uchwała nr 4/14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi
 Uchwała nr 5/14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej
 Uchwała nr 6/14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Wieśniakowi
 Uchwała nr 7/14 w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy członków Spółdzielni
 Uchwała nr 1/14 w sprawie zbycia lokalu użytkowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe
 Uchwała nr 2/14 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej
 Uchwała nr 3/14 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej
 Uchwała nr 4/14 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej
 Uchwała nr 5/14 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności nieruchomości gruntowej
 Uchwała nr 1/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 Uchwała nr 2/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012
 Uchwała nr 3/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej
 Uchwała nr 4/13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
 Uchwała nr 5/13 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej – Z – cy Prezesa Zarządu ds. finansowo – ekonomicznych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
 Uchwała nr 6/13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Wieśniakowi Z – cy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
 Uchwała nr 7/13 w sprawie rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni
 Uchwała nr 8/13 w sprawie rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni
 Uchwała nr 9/13 w sprawie rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni
 Uchwała nr 10/13 w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy członków Spółdzielni złożonego w trybie § 92 ust. 12 Statutu Spółdzielni dotyczącego mieszkań będących przedmiotem umów najmu zawartych przez Spółdzielnię z jej pracownikami