Regulaminy

1 Regulamin Walnego Zgromadzenia – tekst jednolity
2. Regulamin Rady Nadzorczej
3. Regulamin porządku domowego treść – tekst jednolity
4. Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw lokali
5. Zasady gospodarki finansowej
6. Zasady naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za używanie lokali mieszkalnych
7. Zasady rozliczania opłat z tytułu podgrzania wody
8. Zasady rozliczania opłat z tytułu zużycia wody
9. Zasady montażu wodomierzy
10. Zasady rozliczania kosztów C.O. i podgrzania ciepłej wody
11. Zasady rozliczania ciepła dla budynków wyposażonych w podzielniki kosztów CO w LWSM Wrzeszcz
12 Zasady rozliczania kosztów C.O. – jak działa podzielnik ciepła.
13. Zasady rozliczania energii elektrycznej i gazu
14. Zasady rozliczania kosztów i przychodów dotyczących montażu domofonów
15. Zasady rozliczania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej przez użytkowników garaży
16. Zasady tworzenia i gospodarowanie funduszem na remonty
17. Zasady organizacyjno-finansowe sprzedaży lokali użytkowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
18. Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane-remontowe i eksploatacyjne
19. Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu
20. Regulamin przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych
21. Zasady gospodarowania środkami finansowymi na działalność społeczno-kulturalną
22. Zasady odpłatności za korzystanie z usług i urządzeń klubów
23. Zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie LWSM Wrzeszcz
24. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w LWSM “Wrzeszcz”
25. Zasady windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w zasobach LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku
26. Zasady dotyczące korzystania z parkingu przy ul.Leśny Stok 4
27. Zasady użytkowania parkingu i miejsc parkingowych
na działce o nr 2/6 przy ul. Góralskiej w Gdańsku