Klub “IMPULS”

KLUB „IMPULS”
Gdańsk ul. Lelewela 17,
tel. 58 341-80-67, 58 341-80-37

 

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA DLA  PAŃ 50+

poniedziałki  godz . 8:15 , 9:15 , 16:00, 17:00

środa  godz. 8:15, 9:15

czwartki  godz. 16:00

piątki godz. 8:15, 9:15


Zajęcia dla członków Spółdzielni są bezpłatne.
Dla osób spoza Spółdzielni są odpłatne.
Karnet na 4 wejścia – 44,00 zł