Klub “IMPULS”

KLUB „IMPULS”
Gdańsk ul. Lelewela 17,
tel. 58 341-80-67, 58 341-80-37

 

GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA  PAŃ 50+

poniedziałki  godz . 8:30 , 9:45 

wtorki godz.  15:#0

środa  godz. 8:30 , 9:45

czwartki  godz. 15:30

Zajęcia dla członków Spółdzielni są bezpłatne.
Dla osób spoza Spółdzielni są odpłatne.
Karnet na 4 wejścia – 64,00 zł

Karnet na 8 wejść – 128,00 zł