Statut

Statut
Ujednolicony tekst statutu ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 6/18 z 14 czerwca 2018 r. Walnego Zgromadzenia wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 06 listopada 2018 r., uchwałami nr 16/22 i 17/22 z 22 września  2022 r. Walnego Zgromadzenia wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 30 września 2022 r., uchwałą nr 9/23 z 15 czerwca 2023 r. Walnego Zgromadzenia wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 17 lipca 2023 r. oraz uchwałą nr 3/23 z 25 września 2023 r. Walnego Zgromadzenia wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu  10 października 2023 r.