Statut

Statut
Ujednolicony tekst statutu ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 6/18 z 14 czerwca 2018 r. Walnego Zgromadzenia wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 06 listopada 2018 r.