Statut

Statut
Ujednolicony tekst statutu ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 6/18 z 14 czerwca 2018 r. Walnego Zgromadzenia wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 06 listopada 2018 r. oraz uchwałami nr 16/22 i 17/22 z 22 września 2022 r. Walnego Zgromadzenia wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 30 września 2022 r. a także uchwałą Walnego Zgromadzenia wpisanego  do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w dniu 17 lipca 2023r.