O Spółdzielni

                         LWSM “Wrzeszcz” w Gdańsku istnieje od 25.11.1988 r. Powstała w wyniku podziału RSM “Budowlani”. Tereny Spółdzielni rozciągają się od starej części Wrzeszcza po Niedźwiednik, zajmują ogółem 31,4 ha, są rozrzucone i przemieszane z budynkami komunalnymi, prywatnymi itp. Nawet najnowsze osiedle Niedźwiednik nie stanowi zwartej zabudowy. Prawie 40 budynków położonych w Dolnym i Górnym Wrzeszczu powstało przed 1965 r. Obecnie Spółdzielnia jest właścicielem 78 nieruchomości budynkowych mieszkalnych, w których znajdują się 2936 mieszkania zajmowane przez 3265 członków. To, że budynki budowane były w różnym czasie i według różnych technologii, posiadają różny standard i stan techniczny, stwarza to obecnie duże problemy. Szczególnie istotny jest problem remontów i modernizacji oraz bieżącej konserwacji coraz bardziej starzejących się zasobów.