Zarząd Spółdzielni

Uchwała Nr 34/19

1. Uchwała Nr 34/19 z dnia 30.01.2019 r.
1. Uchwała Nr 4/17 z dnia 4.01.2017 r.
2. Uchwała Nr 68/16 z dnia 24.02.2016 r.